İlköğretim ve lise çağındaki gençlerimizin okul haricindeki vakitlerini daha faydalı değerlendirmelerine imkân sunarak onların sosyal, kültürel ve ahlakî gelişimlerine katkı sağlamak: Ayrıca, yapılacak olan takviye programlarla, gençlerimizin okul başarılarını artırmak ve onları geleceğe “yetişmiş bireyler” olarak hazırlamak.

Bölgemizde yaşayan ve ekonomik açıdan dezavantajlı gençlerimizin akademik başarılarının yükseltilmesi yanında, değerler eğitimi vererek, gençlerimizde özkültür dil din ve tarih şuuru oluşturmak.

Düşünen, düşündüren, üreten, öz değerlerinin farkında olan, millet olma bilincine ulaşmış gençler yetiştirmek.

Gençlerimizi akademik başarılarını arttırmak yoluyla;ailesine, ülkesine ve dolayısıyla dünya bilimine katkı sağlayacak çalışmaların odağına çekmek, Ülke ve dünya tarihimizdeki önemli şahsiyetleri model almalarına imkan sağlayarak, üstün kişilik ve üstün karakterli bireyler haline getirmek ve topluma kazandırmak

Gençlerimizde her geçen gün önemini kaybeden aile,toplum hayatı kültür ve vatan sevgisi gibi önemli değerlerimiz için yeniden farkındalık oluşturmak ve bu sayede bilinçli aile fertleri yetiştirmek, Gençlerin farklı sosyal etkinliklere ve faaliyetlere katılımlarını sağlayarak sosyalleşmesini sağlamak.

En önemlisi:’’İNANMAK İSTEMİYENİ HİÇBİR SÖZ İNANDIRAMAZ’’sözünde olduğu gibi kendine inanan gençler yetiştirmek.