Mahmut Ziylan Eğitim Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği, “Bir milletin geleceğini görebilmek için gençliğine bakınız” felsefesinden hareketle Türkiye’nin ve Gaziantep’in gençliğini ve geleceğini dert edinen bir grup gönüllü tarafından 2007 yılında kurularak hizmetlerine başlamıştır. Aynı felsefeye bağlı kalarak her geçen gün kendini ve çevresini geliştirerek, daha fazla bireye ulaşarak, bu yolda hizmet etmeye devam etmektedir.

 

GEREKÇE

Ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimizin eğitimine hizmet etmek için kurulmuş olan Mahmut  Ziylan Eğitim Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği, gençlerimizin sosyal, kültürel ve ahlakî yönlerden güzel bir şekilde yetişmelerine katkıda bulunmayı gaye edinmektedir.Sermayesi insan olan derneğimiz gençlerimizin ufuklarını net görmelerine fırsat sağlayacaktır.

Bir ülkenin yarınlarını bugünden kestirebilmek için bugünün çocuklarının ve gençlerinin durumlarına göz atmak yeterlidir. Çünkü bugünün çocukları ve gençleri, geleceğin âkil adamlarıdır. Ülkeye yön verecek, ülkeyi kalkındıracak olan bu kitleyi çok iyi eğitmek ve yetiştirmek elzemdir.

Mahmut  Ziylan Eğitim Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği gençlerimize yönelik programlarıyla örgün eğitim saatleri dışında gençlerimizin, vakitlerini daha çok sokakta, bilgisayar ve televizyon başında geçirmeleri önlenecektir. Maalesef sokaklarımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli olarak vakitlerini geçirebilecekleri ideal bir mekân olmaktan uzaktır. Bilgisayar, internet, sosyal ağlar ve televizyon ise yeterince bilinçli kullanılmadığından dolayı, öğrenciler için “zaman öldürme makinesi” olmaktan öteye geçememektedir. Bütün bunları göz önünde bulunduran Mahmut Ziylan Eğitim Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği, ülkemizin geleceğine yön verecek gençlerimizin sosyal, ahlakî, sportif, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını göz önüne alarak çalışmalarına devam edecektir. Derneğimiz, gençlerimizin eğlenceli bir şekilde vakit geçirecekleri ve kendileri için her türlü imkânın oluşturulduğu güzel bir mekândır. 

Ülkemizin genç profiline bakıldığında; bir kısmı ekonomik sıkıntıların getirdiği olumsuz yaşam koşulları ile mücadele ederken diğer kısmı ise yoğun ders ve sınav programları ile bilgisayar ve diğer iletişim araçları arasına sıkışmış durumdadır. Gençlerin doğru bir şekilde doğru ortamlarda ve doğru faaliyetlerle hedeflerine daha rahat ulaşmalarını sağlayacak bir merkez bu noktada etkili olacaktır. Mahmut  Ziylan Eğitim Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği’ne gelecek bir genç, hem akademik derslerine destek alacak hem de hobilerini gerçekleştireceği ve bu hobilerine doğru desteği bulacağı bir mekana kavuşacaktır.

İyi eğitilemeyen kişisel ve sosyal gelişimleri zayıf olan, sosyal hayata katılım problemi yaşayan, özgüveni ve gelecek ile ilgili bir planı olmayan, yaşadıkları bölgenin dışındaki insanlarla iletişim kuramayan, grup çalışmasının öneminin farkında olmayan, teknolojiyi bilinçli olarak kullanamayan zararlı alışkanlıklar edinmeye müsait bir gençlik gözlemlenmektir.  

Mahmut  Ziylan Eğitim Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneğinin kurulmasının  diğer önemli gerekçelerinden biri ise "Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkan sağlanması ve imkanlarının farkına varan gençlerimize kendilerini ifade etmeleri için fırsat vermeyi hedeflemesidir. Bu anlamda yapılacak etkinlikler dahilinde gençlerin farklı zeka ve ilgi alanlarını tamamlayıcı nitelikte farklı kulüp faaliyetleri icra edilecektir.

Mahmut  Ziylan Eğitim Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği ‘nin diger önemli hedeflerinden birisi de gençlerde; ailelerine ve yaşadıkları topluma karşı sorumluluk bilinci aşılamak ve gençlerin yaşadıkları toplumun değerlerine karşı duyarlı hale gelmelerini sağlamaktır. Bunun için Derneğimiz Gönüllü Öğretmenleri tarafından verilecek olan ‘’Değerler Eğitimi’’derslerinde gençlerimizin milli manevi değerlerle mücehhez hale gelmesi sağlanacaktır.

Sonuç itibariyle: Mahmut  Ziylan Eğitim Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği ilimizde yaşayan bu gençlerimizi, daha güzel yarınlara hazırlamak için kendini sorumlu hissetmektedir.  Bu noktadan hareketle geleceğin mirasçıları olan gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve kendilerinde sarsılmaz bir din, dil ve tarih şuuru oluşturmak , toplumun gelişimi için önemli bir paydaş olma hissini vermek en büyük hedefimizdir.

 

 

 

Mahmut  Ziylan Eğitim Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği

                                                                                                                  GAZİANTEP